Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,LLL Centre, Rreth nesh ,Uniel

Rreth nesh

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,LLL Centre, Modulet e trajnimit ,Uniel

Modulet e trajnimit

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,LLL Centre, Njoftime ,Uniel

Njoftime

Me shume

Hapet thirrja për trajnime për mësuesit në kuadër të projektit TEAVET.

Në kuadër të projektit TEAVET, Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” njofton se ditën e mërkur në datën 13.11.2019 në orën 13.00 do të organizojë trajnimin 3 ditor me temë: “Aftësitë bazë për qytetari aktive".

Trajnimi krijon kompetenca të mësuesve për të edukuar dhe zhvilluar qytetarë aktivë për shoqërinë.

Trajnimi do të zhvillohet në ambientet e qendrës ”Të mësuarit gjatë gjithë jetës”, biblioteka e universitetit, kati i III.

Trajnimi është i hapur për mësues të ciklit 9-vjeçar dhe të mesëm.

Personat e interesuar të regjistrohen në faqen e ASCAP, https://trajnime.arsimi.gov.al/