Projekte ku UE është pjesë

Universiteti i Elbasanit Aleksander Xhuvani , Projekte ku UE eshte pjese, Uniel

Projekte ku UE është pjesë

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksander Xhuvani , Erasmus + Mobilitete , Uniel

Erasmus + Mobilitete

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksander Xhuvani , UE Journal , Uniel

UE Journal

Me shume

Jean Monnet Module Financial Aspects of European Integration of Albania - FARINA

Qëllimi i këtij projekti është që nëpërmjet modulit "Aspekte financiare të integrimit europian" të japë një panoramë të detajuar lidhur me implikimet financiare dhe ndikimin në financat publike që do të shoqërojnë procesin e integrimit europian të Shqipërisë.

Projekti është projektuar në mënyrë të përshtatshme për të mundësuar dhe siguruar edukim dhe trajnim të vazhdueshëm në fushën e Studimeve Evropiane sipas standardeve të BE-së. Projekti konsiston në zhvillimin e veprimtarive mësimore për modernizimin e arsimit në Shqipërinë e Mesme në fushën e integrimit ekonomik europian. Këto aktivitete fokusohen në përcaktimin e planprogrameve, konturet e lëndëve, materialet e reja mësimore, krijimin e faqes të internetit dhe trajnimin e grupit të synuar në integrimin ekonomik të BE-së me aktivitete paralele që synojnë përmirësimin e moduleve moderne të BE-së. Aktivitetet në realizimin e projektit do të kontribuojnë në zgjerimin e ideve të integrimit evropian.

Jean Monnet Module Financial Aspects of European Integration of Albania - FARINA

Food Lab: FROM THE GROUND TO THE PLATE

Rreth nesh

Alternativa organike dhe të qëndrueshme

“Nga toka ne pjate” (FP2G) është një projekt rinor i koordinuar nga Bashkia Salceda de Caselas (Spanjë) në partneritet me ASPEA (Portugali), ASEMADI (Spanjë) APLM (Tunizi) Universitetin e Sousse (Tunizi) dhe UNIEL (Shqipëri) . FP2G synon të jetë një projekt për të rritur ndërgjegjësimin për qëndrueshmërinë e ushqimit në rajonet e synuara, duke eksploruar mënyra të ndryshme për modelin dominues të prodhimit dhe konsumit, duke rritur alternativat organike dhe të qëndrueshme.

FROM THE GROUND TO THE PLATE

Students guide 2022

It is with great joy that we greet you at our university. We hope you have a pleasant, productive and memorable stay in Elbasan. This brochure is intended for Erasmus+ students who plan to study at University of Elbasan "Aleksandër Xhuvani" , where you can find all the information regarding registration procedure, study programs, preparatory language courses, accommodation, etc.

Students guide 2022

UNIVERSITY OF ELBASAN “ALEKSANDËR XHUVANI” IS GOING TO TAKE PART IN A NEW EIT-FUNDED PROJECT FOR BOOSTING INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP

UNIVERSITY OF ELBASAN “ALEKSANDËR XHUVANI” is happy to announce that it will be taking part in a new project called HEI4FUTURE. The project aims to turn the technological capacities into new skills, to generate new products and services working together with different industries. HEI4Future it is going to be achieve through a wide range of activities to promote entrepreneurship (training workshops for teachers and educational staff, students, managers and new entrepreneurs), workshops for teambuilding, direct support through mentoring or coach networks, and mobility programs to promote synergies between teams of entrepreneurs.

UNIVERSITY OF ELBASAN “ALEKSANDËR XHUVANI” ERASMUS+ KA107 IA

Nr.   STATE            UNIVERSITY
1      Italy                Politecnica delle Marche University, Ancona
                                Bologna University
                                University of L'Aquila
                                University of Foggia
                                University of Palermo
                                University of Firenze

 

UNIVERSITY OF ELBASAN “ALEKSANDËR XHUVANI”

ERASMUS+ KA107 IA

Më shumë