Këshillimi i Karrierës Dhe Alumni

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Takim me nxënës nga shkolla profesionale “Faik Konica” Ferizaj, Kosovë në bashkëpunim me Shkollën e Mesme Profesionale, Elbasan

Zyra e Këshillimit të Karrierës dhe Alumnit në Universitetin e Elbasanit, në bashkëpunim me Shkollën e Mesme Profesionale” Elbasan, organizoi një takim informues me një grup nxënësish nga shkolla profesionale “Faik Konica” Ferizaj, Kosovë.

Takimi u bë i mundur në sajë të binjakëzimit mes dy shkollave profesionale dhe fillimisht nxënësit u pritën në Korpusin kryesor të universitetit, ku u informuan mbi paketën akademike, infrastrukturën, mbështetjen e stafit akademik dhe ndihmësakademik, si edhe mundësitë e shumta, për zgjedhjen e rrugëtimit të tyre akademik në Universitetin e Elbasanit "Aleksandër Xhuvani".

Më shumë

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, merr pjesë në Panairin Work & Study 2023

Personeli akademik, ndihmësakademik dhe administrativ i Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani", mirëpriti në Panairin Work & Study 2023, zhvilluar në Pallatin e Sportit, maturantë të shumtë të cilët u informuan mbi programet e studimit që ofrohen, mundësitë e financimit për regjistrimin dhe vazhdimin e studimeve, praktikat profesionale, programet e shkëmbimit studentor dhe hapësirat e dedikuara për zhvillimin e tyre shkencor, profesional e kulturor.

Më shumë

Universiteti i Elbasanit zhvillon ceremoninë e shpërndarjes së certifikatave të Praktikave Profesionale

U zhvillua për të tretin vit radhazi, ceremonia e shpërndarjes së certifikatave të Praktikave Profesionale të zhvilluara në Universitetin e Elbasanit.

Në fjalën e saj, zëvendësrektorja Prof. Elvira Fetahu, theksoi rëndësinë e praktikës profesionale në përparimin e një studenti në karrierën e tij të ardhshme dhe inkurajoi të pranishmit të vazhdojnë angazhimin e tyre në fushat e dëshiruara.

Më shumë

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, mirëpret nxënës nga gjimnazi “Dhaskal Todri”

Universiteti i Elbasanit, mirëpriti nxënës nga gjimnazi "Dhaskal Todri", për të zhvilluar një orë mësimi të hapur në kuadër të lëndës së Këshillimit të Karrierës. Në takim morën pjesë përfaqësues nga zyra e Këshillimit të Karrierës dhe Alumni, ku ndër të tjera nxënësit u njohën më nga afër me ambientet e universitetit.

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, mirëpret nxënës nga gjimnazi “Dhaskal Todri”

Zhvillohen në Universitetin e Elbasanit "Ditët e Informimit" me maturantët e Bashkisë Elbasan

Në kuadër të "Ditëve të informimit", Sektori i Këshillimit të Karrierës dhe Alumni me mbështetjen edhe të Zyrës Vendore Arsimore Elbasan, zhvilloi në ambjentet e Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani", një cikël takimesh me shkollat e mesme publike dhe jopublike të Bashkisë Elbasan.

Në këtë veprimtari të shtrirë në datat 2, 6, 9, 16, 23, 28 përfaqësues të personelit akademik dhe  ndihmësakademik, përmes bisedave prezantuese dhe materialeve orientuese i njohën maturantët me programet e studimit, infrastrukturën dhe mundësitë e shumta që vihen në dispozicion për rrugëtimin e tyre akademik në Universitetin e Elbasanit "Aleksandër Xhuvani".

Më shumë

Formular ALUMNI

Ky formular të dhënash ka si qëllim evidentimin e të diplomuarve në Universitetin e Elbasanit dhe punësimin e tyre. Të dhënat e këtij formulari i nënshtrohen ligjit Nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” , i ndryshuar.

Formular ALUMNI

Formular ALUMNI