LLL centre

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,LLL Centre, Rreth nesh ,Uniel

Rreth nesh

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,LLL Centre, Modulet e trajnimit ,Uniel

Modulet e trajnimit

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,LLL Centre, Njoftime ,Uniel

Njoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

LLL CENTRE

QENDRA PËR TË MËSUARIT GJATË GJITHË JETËS

Adresa: Bibloteka e Universitetit, kati i dytë, Rruga Ismail Zyma, Elbasan, Albania

Krijuar në kuadër të Projektit TEAVET, nën kujdesin e eksperteve europianë partnerë në projekt.

Ky projekt financohet nga fondet e Bashkimit Europian dhe me bashkëfinancim të 8 universiteteve shqiptare dhe Ministrisë së Arsimit Rinisë dhe Sporteve, Institutit të zhvillimit të Arsimit IZHA.

QENDRA PËR TË MËSUARIT GJATË GJITHË JETËS është një krijuar në kuadër të projektit TEAVET (Zhvillimi i kompetencave të mësuesve për një sistem trajnimi dhe edukimi gjthëpërfshirës në Shqipëri, si një qendër për trajnimin e mësuesve të arsimit bazë dhe atij parauniversitar.

Për më shumë info rreth projektit TEAVET : https://teavet.org/

Ne vazhdim, qendra do te ofroje trajnime ne lidhje me edukimin sipermarres, ne kuader te projektit EntrAl - Aftësi sipërmarrëse për një arsim modern në Shqipëri.
Për më shumë info rreth projektit EntrAl : https://entralproject.eu/sq/projekti-entral/

Person kontakti: Erisa Avdiaj, Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Titulli i projektit: Aftësi sipërmarrëse për një arsim modern në Shqipëri
Akronimi i Projektit: EntrAl
Numri i Projektit: 6T7886.8PP. 1 -2O2 (). I.FI.EPPKA2-CBHE.SP
Programi: Erasmus Plus KA2 – CBHE
I bashkëfinancuar: BE