Qendrat kërkimore

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Kerkimi shkencor ne UE, Buletini shkencor ,Uniel


Buletini shkencor

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Kerkimi shkencor ne UE, Qendrat kërkimore ,Uniel


Qendrat kërkimore

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Kerkimi shkencor ne UE, Publikime ,Uniel


Publikime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Kerkimi shkencor ne UE, Euro-Balkan Law and Economics Review Journal ,Uniel

Euro-Balkan Law and Economics Review Journal

Shiko me shume

Qendrat Kërkimore

Qendra e studimeve albanologjike dhe ballkanologjike "Aleks Buda"

♦ Historiku

♦ Aktivitete

♦ Projekte

♦ Publikime

 

Qendra për Kërkim dhe Zhvillim në Edukim

♦ Historiku

♦ Aktivitete

♦ Projekte

♦ Publikime

 

Qendra Kërkimore Shkencore për Kërkime dhe Zhvillime në Drejtësi dhe Ekonomi

♦ Historiku

♦ Aktivitete

♦ Projekte

♦ Publikime