Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Organizohet në Universitetin e Elbasanit Konferenca e Parë Shkencore në Matematikë e Fizikë dhe aplikimi i tyre

Në Universitetin e Elbasanit, u organizua Konferenca e Parë Shkencore në Matematikë e Fizikë dhe aplikimi i tyre. 

Qëllimi i kësaj konference ishte të sillte së bashku pedagogë, studiues dhe akademikë nga vendi dhe bota, për të bashkëndarë prezantime, diskutime, këndvështrime dhe arritjet e tyre në fushat respektive.  

Për dy ditë radhazi, kjo konferencë, shërbeu jo vetëm si një forum për të shkëmbyer rezultatet e punës së tyre kërkimore, por njëkohësisht dhe për studentët, të cilët patën mundësinë të thellojnë njohuritë e tyre.  

Organizohet në Universitetin e Elbasanit Konferenca e Parë Shkencore në Matematikë e Fizikë dhe aplikimi i tyre

Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" organizon trajnimin 2 ditor "Fuqizimi i të rinjve pas pandemisë: Sfidat dhe mundësitë"

Zhvillohet në Universitetin e Elbasanit "Aleksandër Xhuvani", trajnimi 2 ditor "Fuqizimi i të rinjve pas pandemisë: Sfidat dhe mundësitë". 

Ky trajnim vjen në kuadër të bashkëpunimit midis Qendrës Europiane, Qendra e Këshillimit e Psikoterapisë dhe Agjencisë Kombëtare e Rinisë.

Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" organizon trajnimin 2 ditor "Fuqizimi i të rinjve pas pandemisë: Sfidat dhe mundësitë"

Në kuadër të Javës Europiane për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë nën sloganin "Vënde Pune të Shëndetshme, Lehtëso Ngarkesën” u zhvillua në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, tryeza e parë e rrumbullakët e cila bëri bashkë aktorët kryesorë të shëndet

Në kuadër të Javës Europiane për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë, nën sloganin "Vënde Pune të Shëndetshme, Lehtëso Ngarkesën, u zhvillua në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, tryeza e parë e rrumbullakët, e cila bëri bashkë aktorët kryesorë të shëndetit dhe sigurisë në punë.

Të pranishmit diskutuan mbi rëndësinë e sigurisë dhe shëndetit në punë, garantimin dhe respektimin e legjislacionit, si dhe rëndësinë e dhënies së ndihmës së parë, përmes demonstrimit praktikë nga ana e Kryqit të Kuq Elbasan.

Në kuadër të Javës Europiane për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë nën sloganin "Vënde Pune të Shëndetshme, Lehtëso Ngarkesën” u zhvillua në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, tryeza e parë e rrumbullakët e cila bëri bashkë aktorët kryesorë të shëndetit dhe sigurisë në punë

Në Universitetin e Elbasanit "Aleksandër Xhuvani u zhvillua Konferenca Ndërkombëtare “Ndërtimi i qendrueshmërisë së ekosistemeve ujore nëpërmjet njohurive shkencore”

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, në bashkëpunim me Universitetin e Salentos, Itali dhe Revistën Ndërkombëtare Aplikimi Mjedisor dhe Shkencor, organizuan Konferencën Ndërkombëtare “Ndërtimi i qendrueshmërisë së ekosistemeve ujore nëpërmjet njohurive shkencore”. Për dy ditë rradhazi, akademikë nga vendi dhe bota, prezantuan rezultatet e punës së tyre hulumtuese, shkëmbyen mendime, këndvështrime e ide të reja kërkimore shkencore.

Në Universitetin e Elbasanit "Aleksandër Xhuvani u zhvillua Konferenca Ndërkombëtare “Ndërtimi i qendrueshmërisë së ekosistemeve ujore nëpërmjet njohurive shkencore”

Prezantohen në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” raportet e para shkencore të projekteve fituese të Programit Kombëtar të Kërkimit dhe Zhvillimit

Në Universitetin e Elbasanit "Aleksandër Xhuvani", janë prezantuar raportet e para shkencore të projekteve fituese të Programit Kombëtar të Kërkimit dhe Zhvillimit (PKKZH), në fushën e mësimdhënies dhe biznesit.

Ky aktivitet u fokusua në rëndësinë e rritjes së pjesëmarrjes dhe cilësisë së kërkimit shkencor, rritjen e projekteve kërkimore me në fokus bashkëpunimet që kontribuojnë në zhvillimin akademik dhe që adresojnë çështje të zhvillimit ekonomik. Prej vitesh Universiteti i Elbasanit, ndjek një strategji të suksesshme të ndërkombëtarizimit, duke ndërmarrë një sërë iniciativash me në fokus studentin dhe personelin akademik.

Prezantohen në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” raportet e para shkencore të projekteve fituese të Programit Kombëtar të Kërkimit dhe Zhvillimit

Prezantohet në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” programi ndërkombëtar i bursave Chevening

Në Universitetin e Elbasanit "Aleksandër Xhuvani", u prezantua programi ndërkombëtar i bursave Chevening ofruar nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar.

Përfaqësues të këtij programi në Shqipëri, prezantuan pjesëmarrësit me rëndësinë, mundësitë dhe përfitimet që ofron ky program për të zhvilluar studimet master në Mbretërinë e Bashkuar, si dhe modalitetet e aplikimit.

Bursa financohet nga shteti britanik dhe administrohet nga Ambasada Britanike në Tiranë. Ky program është për të gjithë ato kandidatë që shfaqin dëshirën, vizionin, aftësitë dhe që duan të rriten personalisht dhe profesionalisht.

Për më shumë informacion mbi aplikimin: www.chevening.org/apply

Prezantohet në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” programi ndërkombëtar i bursave Chevening