UE Journal

Universiteti i Elbasanit Aleksander Xhuvani , Projekte ku UE eshte pjese, Uniel

Projekte ku UE është pjesë

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksander Xhuvani , Erasmus + Mobilitete , Uniel

Erasmus + Mobilitete

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksander Xhuvani , UE Journal , Uniel

UE Journal

Me shume

UErasmus+ Journal

Në kuadër tē festimit të programit Erasmus+ në Evropë si në të gjithë botën, Universiteti i Elbasanit "Akeksandër Xhuvani", ka kënaqësinë t'iu njoftojë numrin e parë të revistës UErasmus+ Journal.

Kjo revistë përmban historitë e suksesit të stutentëve të UE përfitues të këtij programi, njofton bashkëpunime të reja në fushën e projekteve dhe fton të gjithë të interesuarit për të njohur më mirë këtë program.

UErasmus+ Journal

Më shumë