Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit, Historiku i fakultetit  ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit,  Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit,  Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit, Njoftime  ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit, Veprimtari  ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Lista e aplikantëve të raundit të parë në Fakultetin e Shkencave të Edukimit të Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" për vitin akademik 2021-2022

Lista e aplikantëve të raundit të parë në Fakultetin e Shkencave të Edukimit të Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" për vitin akademik 2021-2022 sipas programeve mësimore:

Mësuesi për arsimin fillor

Mësuesi për arsimin parashkollor

Edukim qytetar

Filozofi Sociologji

Psikologji

Punonjës social

Edukim fizik dhe sporte

Program Profesional 2-vjeçar në Edukator 0-3 vjeç

 

Gjithashtu aplikanti mund të shikojë renditjet në të gjitha programet e studimit të kërkuara prej tij sipas ID së maturantit në linkun:

https://aplikimi.ualbania.al/application