Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Senati akademik i UE,  Përbërja ,Uniel

Përbërja

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Senati akademik i UE, Njoftime  ,Uniel

Njoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Senati akademik i UE,  Vendime ,Uniel

Vendime

Me shume

Thirrje për pjesëmarrje në konferencën ndërkombëtare: International Conference on Sport, Science and Education. Their role in Achieving the Sustainable Development and Social Welfare

Albanian Sports Science Association (ASSA) në bashkëpunim me Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, Fakulteti i Shkencave të Edukimit, Departamenti i Edukimit Fizik dhe Sporte, organizojnë për të disatin vit rradhazi, konferencën ndërkombëtare: International Conference on Sport, Science and Education. Their role in Achieving the Sustainable Development and Social Welfare, në datat 01-02 prill 2021. 

Për më shumë informacion, për programin e konferencës dhe modalitetet e zhvillimit të saj, Ju ftojmë të vizitoni faqen web: https://www.assa.al/icsse-2021/