Logo

Lista e renditjes së aplikantëve për raundin e dytë të konkurimit në Universitetin e Elbasanit, për vitin akademik 2017-2018

Fakulteti Ekonomik

Administrim - Biznes

Administrim biznesi dhe inxhinieri

Ekonomi turizmi

Ekonomia dhe e drejta

Financë - Kontabilitet

Informatikë ekonomike

Shkenca juridike në biznes

Shkenca juridike në sektorin publik

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike

Logopedi

Imazheri

Fizioterapi

Infermieri e përgjithshme

Infermieri - Mami

Teknologji laboratori-(Teknik laboratori)

Fakulteti i Shkencave te Natyres

Fizika Kompjuterike

Biologji - Kimi

Fizika Kompjuterike

Matematikë - Fizikë

Matematikë informatikë

Teknologji Laboratori 2 vjecar

Teknologjitë e informacionit

Fakulteti i Shkencave Humane

Gazetari

Gjuhë dhe letersi shqipe

Gazetari dhe gjuhë angleze

Gjuhë angleze

Gjuhë frenge

Gjuhë gjermane

Gjuhë italiane

Gjuhë shqipe dhe frënge

Histori dhe gjuhë gjermane

Histori gjeografi

Fakulteti i Shkencave të Edukimit

Edukim qytetar

Filozofi - Sociologji

Mësuesi për arsimin fillor

Mësuesi për arsimin parashkollor

Psikologji

Punonjës social