Logo

Për procedurën e përjashtimit nga tarifa vjetore e shkollimit për studentët që ndjekin studimet në vitin e I, cikli i parë me kohë të plotë, për vitin akademik 2016-2017

Shkarkoni pdf