Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

THIRRJE PËR PJESËMARRJE NË KONFERENCËN E 3-të NDËRKOMBËTARE "GLOBALIZIMI DHE INTEGRIMI NË EDUKIMIN BASHKËKOHOR”, 1 DHJETOR 2023

Fakulteti i Shkencave të Edukimit të Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani", në bashkëpunim me partnerë kombëtare dhe ndërkombëtarë, fton lektorë, specialistë, kërkues shkencor dhe studiues për të marrë pjesë në Konferencën e 3-të Ndërkombëtare "Globalizimi dhe Integrimi në Edukimin Bashkëkohor", që do të zhvillohet më 1 Dhjetor 2023

THIRRJE PËR PJESËMARRJE NË KONFERENCËN E 3-të NDËRKOMBËTARE "GLOBALIZIMI DHE INTEGRIMI NË EDUKIMIN BASHKËKOHOR”, 1 DHJETOR 2023