Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

a-STEP Cost Action organizon të parin trajnim (Training School) në Universitetin e Elbasanit "Aleksandër Xhuvani", në datat 3-4 korrik 2023

a-STEP Cost Action organizon të parin trajnim (Training School) në Universitetin e Elbasanit  "Aleksandër Xhuvani", në datat 3-4 korrik 2023.
Tema e Training School është "Building Bridges with Participatory Research".  Doktorantët, kërkuesit e rinj dhe postdoktorantët të cilët i kanë të lidhura kërkimet e tyre me individët me aftësi ndryshe  dhe sidomos me individët me çrregullime të spektrit të autizmit, si edhe me paaftësi Intelektuale, janë të ftuar të aplikojnë në linkun https://training.a-step-action.eu/
Aplikimet do të jenë të hapura deri më datë 26 maj 2023.
Specialistët vendës e të huaj do të ndërthurin aspektet teorike me ato praktike për të ndihmuar pjesëmarrësit të përfitojnë sa më shumë njohuri dhe aftësi nga ky trajnim. Numri i pjesëmarrësve është i kufizuara. Nxitoni të aplikoni!