Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Lista e aplikantëve të raundit të parë në Universitetin e Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" për vitin akademik 2021-2022

Lista e aplikantëve të raundit të parë në Universitetin e Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" për vitin akademik 2021-2022 sipas fakulteteve dhe programeve mësimore:

Fakulteti Ekonomik

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike

Fakulteti i Shkencave të Edukimit

Fakulteti i Shkencave Humane

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

 

Gjithashtu aplikanti mund të shikojë renditjet në të gjitha programet e studimit të kërkuara prej tij sipas ID së maturantit në linkun:

https://aplikimi.ualbania.al/application