Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

NJOFTIM “PËR SHPALLJEN E PROCESIT TË REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE PËR ANËTAR TË KOMISIONEVE TË PËRHERSHME NË NIVEL INSTITUCIONAL NË UE”

Me Vendim të Senatit Akademik të UE-së Nr. 16, datë 22.07.2021 është vendosur shpallja e procesit të regjistrimit të kandidatëve për anëtar të Komisioneve të Përhershme në nivel institucional në UE si më poshtë:

NJOFTIM “PËR SHPALLJEN E PROCESIT TË REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE PËR ANËTAR TË KOMISIONEVE TË PËRHERSHME NË NIVEL INSTITUCIONAL NË UE”