Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,LLL Centre, Rreth nesh ,Uniel

Rreth nesh

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,LLL Centre, Modulet e trajnimit ,Uniel

Modulet e trajnimit

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,LLL Centre, Njoftime ,Uniel

Njoftime

Me shume

EntrAL/ Njoftim për trajnim

Në kuadër të projektit EntrAL financuar nga BE, organizojmë sesionin e parë të trajnimeve pilot, për mësuesit e ciklit të ulët dhe parashkollor për arsimin parauniversitar, në lidhje me edukimin e aftësive sipërmarëse. Mësuesit që dëshirojnë të marrin pjesë në trajnim, mund të regjistrohen duke skanuar barkodin ose duke klikuar linkun mëposhtë. Regjistrimi është i hapur deri më datë 19.11.2023.

EntrAL/ Njoftim për trajnim