Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,LLL Centre, Rreth nesh ,Uniel

Rreth nesh

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,LLL Centre, Modulet e trajnimit ,Uniel

Modulet e trajnimit

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,LLL Centre, Njoftime ,Uniel

Njoftime

Me shume

Universiteti i Elbasanit, njoftim për trajnim

Në kuadër të projektit TEAVET, Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” njofton se ditën e hënë në datën 02.03.2020 në orën 13.00 do të organizoj trajnimin 3 ditor me temë: “Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias" (TEAVET). Trajnimi do të zhvillohet në ambientet e qendrës ”Të mësuarit gjatë gjithë jetës”, biblioteka e universitetit, kati i II nga data 02-03-04 Mars 2020. Trajnimi është i hapur për mësues të ciklit 9-vjeçar dhe të mesëm. Vetëm 30 personat e parë të regjistruar në sistem do të jenë pjesëmarrës.

Personat e interesuar të regjistrohen në faqen e ASCAP, https://trajnime.arsimi.gov.al/

Në kuadër të projektit TEAVET, Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” njofton se ditën e martë në datën 10.03.2020 në orën 13.00 do të organizoj trajnimin 3 ditor me temë: “Të nxënit dhe kultura e vlerësimit në Shqipëri" (TEAVET). Trajnimi do të zhvillohet në ambientet e qendrës ”Të mësuarit gjatë gjithë jetës”, biblioteka e universitetit, kati i II nga data 10-11-12 Mars 2020. Trajnimi është i hapur për mësues të ciklit 9-vjeçar dhe të mesëm. Vetëm 30 personat e parë të regjistruar në sistem do të jenë pjesëmarrës.

Në kuadër të projektit TEAVET, Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” njofton se ditën e martë në datën 10.03.2020 në orën 13.00 do të organizoj trajnimin 3 ditor me temë: “Menaxhimi i klasës" (TEAVET). Trajnimi do të zhvillohet në ambientet e qendrës ”Të mësuarit gjatë gjithë jetës”, biblioteka e universitetit, kati i II nga data 18-19-20 Mars 2020. Trajnimi është i hapur për mësues të ciklit 9-vjeçar dhe të mesëm. Vetëm 30 personat e parë të regjistruar në sistem do të jenë pjesëmarrës

Personat e interesuar të regjistrohen në faqen e ASCAP, https://trajnime.arsimi.gov.al/