Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,LLL Centre, Rreth nesh ,Uniel

Rreth nesh

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,LLL Centre, Modulet e trajnimit ,Uniel

Modulet e trajnimit

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,LLL Centre, Njoftime ,Uniel

Njoftime

Me shume

TEAVET/ Njoftim për trajnim

Në kuadër të projektit TEAVET, Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" njofton se ditën e mërkurë në datën 12.02.2020, në orën 13.00, do të organizojë trajnimin 3 ditor me temë: "Metodologjitë e mësimdhënies" (TEAVET).

Ky modul trajnimi është fokusuar ne metodologjitë e reja të mësimdhënies.

Trajnimi do të zhvillohet në ambientet e qendrës "Të mësuarit gjatë gjithë jetës", biblioteka e universitetit, kati i II nga data 12-13-14.02.2020.

Trajnimi është i hapur për mësues të ciklit 9-vjeçar dhe të mesëm. Vetëm 35 personat e parë të regjistruar në sistem do të jenë pjesëmarrës.

Personat e interesuar të regjistrohen në faqen e ASCAP, https://trajnime.arsimi.gov.al/