UNIVERSITETI
I ELBASANIT,
NGA TRADITA
DREJT SUKSESIT!
ZGJIDH NJË NGA
97 PROGRAMET TONA
TË STUDIMIT.
EJA NË UE!
Në Universitetin
e Elbasanit,
suksesi është i
garantuar!
Eja në UE!
previous arrow
next arrow
Slider
UNIVERSITETI
I ELBASANIT,
NGA TRADITA
DREJT SUKSESIT!
ZGJIDH NJË NGA
97 PROGRAMET TONA
TË STUDIMIT.
EJA NË UE!
Në Universitetin
e Elbasanit,
suksesi është i
garantuar!
Eja në UE!
previous arrow
next arrow
Slider

Ju njoftojmë se është hapur thirrja për aplikim për bursa studimi për semestrin e dytë për 3 studentë, në kuadër të projektit International Credit Mobility (Erasmus+) të fituar nga Universiteti ynë në bashkëpunim me Universitetin Nicola Copernicus, Poloni. Ftohen të aplikojnë të gjithë studentët e interesuar të Fakultetit të Shkencave të Edukimit.

We kindly inform all the students that the call for the second semester for 3 applications within the International Credit Mobility Erasmus +, is opened. University of Elbasan ‘’Aleksandër Xhuvani’’ in cooperation with Nicolaus Copernicus University, Poland, is pleased to invite all the interested students of the Faculty of Education Sciences to apply.

Detaje të mobilitetit: / Mobility details:

Periudha e mobilitetit do të zhvillohet gjatë semestrit të dytë, të vitit akademik 2020-2021 me një kohëzgjatje prej 5 muajsh. Studentët fitues do të përfitojnë një bursë mujore si dhe rimbursim të shpenzimeve të udhëtimit, sipas përcaktimeve në marrëveshjen e mobilitetit.

The mobility period will take place during the second semester of the academic year 2020-2021, with a duration of 5 months. The nominated students shall receive a monthly grant, as well as reimbursement of travel expenses, as specified in the mobility agreement.

Dokumentet e nevojshme për aplikim: / Documents required for application:

  • Fotokopje e pasaportës; / Photocopy of passport;
  • Vërtetim që jeni student i UE-së;/ Confirmation certificate that you are an EU student;
  • Certifikata e gjuhës angleze (niveli B1);/ English Language Certificate (level B1);
  • CV në anglisht;/ CV in English;
  • Formulari i aplikimit/ Application form : Erasmus+students_application_form.pdf

Dokumentacioni i sipër kërkuar, duhet të dorëzohet personalisht, pranë Drejtorisë së Koordinimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë, në Rektoratin e Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” ose mund të dërgohen në adresën e e_mail : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

The above required documentation should be submitted personally to the Directorate of Coordination and International Relations at the Rectorate of the University of Elbasan “Aleksandër Xhuvani” or can be sent to the e-mail address: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Afati i fundit për aplikim është data 31 Korrik 2020!

The deadline for application is July 31th 2020!

Ju urojmë suksese!

Best of luck!

Njoftime
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, LLL Centre ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, LLL Centre ,UnielLLL Centre

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njësia e Sigurimit Të Brendshëm Të Cilësisë ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njësia e Sigurimit Të Brendshëm Të Cilësisë ,UnielNjësia e Sigurimit Të
Brendshëm Të Cilësisë

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Këshillimi i Karrierës Dhe Alumni ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Këshillimi i Karrierës Dhe Alumni ,Uniel Këshillimi i Karrierës
Dhe Alumni

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume