Veprimtari

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Historiku i fakultetit ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Njoftime ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Histori suksesi në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”

Denis Korreshi i diplomuar në Universitetin e Elbasanit "Aleksandër Xhuvani", një histori suksesi dhe frymëzimi për të gjithë studentët tanë.

Denis Korreshi është diplomuar në programin e studimit "Teknologjitë e informacionit" në Universitetin e Elbasanit dhe ne një takim me studentët  zgjodhi të ndaje eksperiencën e tij si student, si përfitues i programit Erasmus+, të ofruar nga institucioni ynë dhe karrierën e tij të suksesshme, si specialist i nivelit Cyber Security Senior, pranë bankës HSBC UK, Katowice, Poloni.

Histori suksesi në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”

Organizohet në Universitetin e Elbasanit Konferenca e Parë Shkencore në Matematikë e Fizikë dhe aplikimi i tyre

Në Universitetin e Elbasanit, u organizua Konferenca e Parë Shkencore në Matematikë e Fizikë dhe aplikimi i tyre. 

Qëllimi i kësaj konference ishte të sillte së bashku pedagogë, studiues dhe akademikë nga vendi dhe bota, për të bashkëndarë prezantime, diskutime, këndvështrime dhe arritjet e tyre në fushat respektive.  

Për dy ditë radhazi, kjo konferencë, shërbeu jo vetëm si një forum për të shkëmbyer rezultatet e punës së tyre kërkimore, por njëkohësisht dhe për studentët, të cilët patën mundësinë të thellojnë njohuritë e tyre.  

Organizohet në Universitetin e Elbasanit Konferenca e Parë Shkencore në Matematikë e Fizikë dhe aplikimi i tyre

Në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” u zhvillua mbledhja për Konstituimin e Këshillit Studentor

Në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, u zhvillua mbledhja për Konstituimin e Këshillit Studentor, pas zhvillimit të procesit zgjedhor për Këshillin Studentor, me përfaqësues nga këshillat studentor të fakulteteve, Komisioni Institucional Zgjedhor dhe Komisioni Apelimit Studentor.

Në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” u zhvillua mbledhja për Konstituimin e Këshillit Studentor

Në Universitetin e Elbasanit "Aleksandër Xhuvani u zhvillua Konferenca Ndërkombëtare “Ndërtimi i qendrueshmërisë së ekosistemeve ujore nëpërmjet njohurive shkencore”

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, në bashkëpunim me Universitetin e Salentos, Itali dhe Revistën Ndërkombëtare Aplikimi Mjedisor dhe Shkencor, organizuan Konferencën Ndërkombëtare “Ndërtimi i qendrueshmërisë së ekosistemeve ujore nëpërmjet njohurive shkencore”. Për dy ditë rradhazi, akademikë nga vendi dhe bota, prezantuan rezultatet e punës së tyre hulumtuese, shkëmbyen mendime, këndvështrime e ide të reja kërkimore shkencore.

Në Universitetin e Elbasanit "Aleksandër Xhuvani u zhvillua Konferenca Ndërkombëtare “Ndërtimi i qendrueshmërisë së ekosistemeve ujore nëpërmjet njohurive shkencore”