Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Historiku i fakultetit ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Njoftime ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Shpallje konkursi për 1 (një) pozicion pune, personel akademik, me kohë të pjesshme, të kategorisë profesor (profesor dr.) deri në përfundim të vitit akademik 2021-2022

Departamenti i Biologjisë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” shpall konkurs për 1 (një) pozicion pune, personel akademik, me kohë të pjesshme, të kategorisë profesor (profesor dr.) deri në përfundim të vitit akademik 2021 - 2022.

Shpallje konkursi për 1 (një) pozicion pune, personel akademik, me kohë të pjesshme, të kategorisë profesor (profesor dr.) deri në përfundim të vitit akademik 2021-2022

Shpallje konkursi për 1 (një) pozicion pune, personel akademik, me kohë të plotë me afat të përcaktuar, të kategorisë asistent lektor

Departamenti i Kimisë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” shpall konkurs për 1 (një) pozicion pune, personel akademik, me kohë të plotë me afat të përcaktuar, të kategorisë asistent lektor, deri më datë 30.09.2022.

Shpallje konkursi për 1 (një) pozicion pune, personel akademik, me kohë të plotë me afat të përcaktuar, të kategorisë asistent lektor

Shpallje konkursi për personel akademik, me kohë të pjesshme, të kategorisë asistent lektor, deri në përfundim të vitit akademik 2021-2022

Departamenti i Informatikës në Fakultetin e Shkencave të Natyrës në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” shpall konkurs për, personel akademik, me kohë të pjesshme, të kategorisë asistent lektor, deri në përfundim të vitit akademik 2021 - 2022.

Shpallje konkursi për personel akademik, me kohë të pjesshme, të kategorisë asistent lektor, deri në përfundim të vitit akademik 2021-2022

Shpallje konkursi për 1 (një) pozicion pune, personel akademik, me kohë të plotë me afat të përcaktuar, të kategorisë asistent lektor

Departamenti i Fizikës në Fakultetin e Shkencave të Natyrës në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” shpall konkurs për 1 (një) pozicion pune, personel akademik, me kohë të plotë me afat të përcaktuar, të kategorisë asistent lektor, deri më datë 30.09.2022.

Shpallje konkursi për 1 (një) pozicion pune, personel akademik, me kohë të plotë me afat të përcaktuar, të kategorisë asistent lektor

Shpallje konkursi për 1 (një) pozicion pune, personel akademik, me kohë të plotë me afat të përcaktuar, të kategorisë asistent lektor

Departamenti i Informatikës në Fakultetin e Shkencave të Natyrës në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” shpall konkurs për 1 (një) pozicion pune, personel akademik, me kohë të plotë me afat të përcaktuar, të kategorisë asistent lektor, deri më datë 30.09.2022.

Shpallje konkursi për 1 (një) pozicion pune, personel akademik, me kohë të plotë me afat të përcaktuar, të kategorisë asistent lektor