Njësitë përbërëse

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Historiku i fakultetit ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Njoftime ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Njësitë përbërëse


 • Elsona Shevroja
 • Fakulteti i shkencave të natyrës
 • Departamenti i Matematikes
 • Mirela Kristo
 • Sekretare mësimore
 • Fakulteti i shkencave të natyrës
 • Departamenti i Matematikes
 • Pireta Zaçe
 • specialiste protokoll arkive
 • Fakulteti i shkencave të natyrës
 • Departamenti i Matematikes
 • Nikoleta Kostandini (përgjegjëse)
 • Ing.
 • Fakulteti i shkencave të natyrës
 • Laboratori Eksperimental
 • Mikel Caku (inxhinier laboratori)
 • Ing.
 • Fakulteti i shkencave të natyrës
 • Laboratori Eksperimental
 • Armando Jaupi (laborant/specialistë)
 • Fakulteti i shkencave të natyrës
 • Laboratori Eksperimental
 • Albert Kushi (Laborator i mesëm)
 • Fakulteti i shkencave të natyrës
 • Laboratori Eksperimental