Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit, Historiku i fakultetit  ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit,  Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit,  Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit, Njoftime  ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit, Veprimtari  ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

THIRRJE PËR PJESËMARRJE NË KONFERENCËN E 3-të NDËRKOMBËTARE "GLOBALIZIMI DHE INTEGRIMI NË EDUKIMIN BASHKËKOHOR”, 1 DHJETOR 2023

Fakulteti i Shkencave të Edukimit të Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani", në bashkëpunim me partnerë kombëtare dhe ndërkombëtarë, fton lektorë, specialistë, kërkues shkencor dhe studiues për të marrë pjesë në Konferencën e 3-të Ndërkombëtare "Globalizimi dhe Integrimi në Edukimin Bashkëkohor", që do të zhvillohet më 1 Dhjetor 2023

THIRRJE PËR PJESËMARRJE NË KONFERENCËN E 3-të NDËRKOMBËTARE "GLOBALIZIMI DHE INTEGRIMI NË EDUKIMIN BASHKËKOHOR”, 1 DHJETOR 2023