Veprimtari

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Historiku i fakultetit  ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Njësitë përbërëse  ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike ,  Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Njoftime  ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike ,  Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Pedagogë dhe studentë të Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike në UE, praktika mësimore në Turqi

Prej dates 11 deri ne 15 dhjetor, nje ekip nga Fakulteti i Shkencave Mjekesore Teknike te Universitetit “Aleksander Xhuvani” Elbasan, i perbere nga Prof.Asoc.Dr. Gazment Koduzi dhe 13 studente kryen nje vizite pune ne universitetin e Trakya, Edirne, Turqi.

Qellimi i vizites ishte kryerja e praktikave nga ana e studenteve ne spitalin universitar te Trakias, si dhe diskutimi per zhvillimin e metejshem te marredhenieve midis dy universiteteve ne fushen e kembimit te njohurive dhe praktikave.

Gjate kesaj periudhe Prof.Asoc.Dr. Gazmend Koduzi kreu takime me nje pjese te madhe te stafit te Universitetit, Fakultetit te Mjeksise, Fakultetit te Shkencave Mjeksore, ku u diskutua ne lidhje me rritjen e mundesive te bashkepunimit mes dy institucioneve ne fusha specifike te mesimdhenies dhe kerkimit shkencor.

Diten e fundit Rektori i Universitetit te Trakias, Prof.Dr. Erhan Tabakoglu organizoi nje ceremoni me rastin e shperndarjes se certifikatave te studenteve per praktiken e kryer.

Pedagogë dhe studentë të Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike në UE, praktika mësimore në Turqi ,UNIEL Pedagogë dhe studentë të Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike në UE, praktika mësimore në Turqi ,UNIEL Pedagogë dhe studentë të Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike në UE, praktika mësimore në Turqi ,UNIEL Pedagogë dhe studentë të Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike në UE, praktika mësimore në Turqi ,UNIEL
Pedagogë dhe studentë të Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike në UE, praktika mësimore në Turqi ,UNIEL Pedagogë dhe studentë të Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike në UE, praktika mësimore në Turqi ,UNIEL