Veprimtari

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Historiku i fakultetit  ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Njësitë përbërëse  ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike ,  Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Njoftime  ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike ,  Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Veprimtari

Konferenca Ndërkombëtare Mjekësore ndër Specialitete, është një konferencë që zhvillohet cdo vit.

Fakulteti i Infermierisë ka organizuar 5 Konferenca Ndërkombëtare të akredituara:

  • Konferenca e 3-të Ndërkombëtare e akredituar nga QKEV 12 kredite për pjesëmarresit dhe 18 kredite për Relatorët.
  • Konferenca e 4-të Ndërkombëtare e akredituar nga QKEV 18 kredite për pjesëmarrësit dhe 27 kredite për Relatoret.
  • Konferenca e 5-të Ndërkombëtare e akredituar nga QKEV 18 kredite për pjesëmarrësit dhe 27 kredite për Relatorët.