Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Historiku i fakultetit  ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Njësitë përbërëse  ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike ,  Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Njoftime  ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike ,  Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Workshop me temë “Sporti gjithëpërfshirës”, organizuar në Universitetin e Elbasanit

Në kuadër të projektit "Ne jemi kampionë", Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike  në bashkëpunim me Zyrën e Këshillimit të Karrierës dhe Alumnit, si dhe Organizatën Special Olympics Albania, zhvilluan workshopin me temë "Sporti gjithëpërfshirës".

Qëllimi i këtij workshopi, ishte rritja e pjesëmarrjes së të rinjve vullnetarë në këtë projekt, angazhimi i të cilëve do t’u vlente studentëve edhe si praktikë pune pranë UST, por njëkohësisht edhe si eksperiencë mbi sportin e unifikuar.

Në përfundim të trajnimit, kjo eksperiencë u finalizua me dhënien e një certificate të njohur ndërkombëtarisht.

Workshop me temë “Sporti gjithëpërfshirës”, organizuar në Universitetin e Elbasanit