Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Historiku i fakultetit  ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Njësitë përbërëse  ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike ,  Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Njoftime  ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike ,  Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Shpallje konkursi për pozicionin e punës 1 (një) personel ndihmësakademik me kohë të plotë, specialist teknike

Departamenti i Specaliteteve Tekniko Mjekësore në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike në Universitetin e Elbasanit “Aleksander Xhuvani”, shpall konkurs për pozicionin e punës 1 (një) personel ndihmësakademik me kohë të plotë, specialist teknike.

Specialist teknike/laborant, është njësi ndihmëse e procesit mësimor dhe atij kërkimor në department si dhe  ndihmon në formimin shkencor e metodik të studentëve duke ndjekur detyrat e drejtuesit të departamentit.

Shpallje konkursi për pozicionin e punës 1 (një) personel ndihmësakademik me kohë të plotë, specialist teknike