Veprimtari

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Historiku i fakultetit ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Njoftime ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Leksione të hapura për studentët e Fakultetit të Shkencave Humane

Profesori Marsel Kurtiadhis ka mbajtur nje leksion të hapur me studentë të programit të studimit gjuhë-letërsi me temë “Letërsia rome nga prehistoria deri në ditët e sotme”. Gjatë këtij leksioni të hapur, i cili u organizua në formën e bashkëbisedimit profesori i njohur në fushën e studimeve rome, ka prezantuar përpara studentëve materiale mjaft interesante, të panjohura më parë, duke dhënë një panoramë të plotë dhe të qartë, të krijimtarisë rome në fushën e letërsisë. Aktiviteti u organizua nga Departamenti i Letërsi-Gazetarisë, në kuadër të orëve të hapura në auditor me studentët.

Po kështu në kuadër të aktiviteteve të zhvilluara nga Fakulteti i Shkencave Humane, është organizuar ceremonia e promovimit të fjalorit suedisht-shqip, të autorit Sadulla Zendeli-Daja. Edhe në këtë aktivitet ku të pranishëm ishin Dekani i FSHH Prof.Asc.Dr.Albert Riska dhe shefja e Departamentit te Letërsi-Gazetarisë Prof.asc.Dr Elvira Lumi si dhe studentë dhe pedagogë të këtij Fakulteti, ka patur një prezantim dhe diskutim të hapur në lidhje me prodhimtarinë intelektuale të autorit.

Leksione të hapura për studentët e Fakultetit të Shkencave Humane Leksione të hapura për studentët e Fakultetit të Shkencave Humane Leksione të hapura për studentët e Fakultetit të Shkencave Humane Leksione të hapura për studentët e Fakultetit të Shkencave Humane