Veprimtari

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Historiku i fakultetit ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Njoftime ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Zhvillohet konferenca shkencore “Letërsia dhe media - një perspektivë krahasuese”

Në datat 19-20 nëntor, në ambientet e Universitetit “Aleksandër Xhuvani” në Elbasan u mbajt konferenca shkencore ndërkombëtare “Letërsia dhe media - një perspektivë krahasuese”. Kjo konferencë u organizua nga Departamenti Letërsi-Gazetari në Universitetin e Elbasanit, në bashkepunim dhe me mbështetjen e Departamentit të Shkencave Sociale e Politike të Universitetit të Firenzes, në Itali, dhe Fakultetit të Komunikimit Masiv dhe Gazetarisë të Kolegjit AAB të Prishtinës, në Kosovë.

Qëllimi i kësaj konference ishte ofrimi i argumenteve te reja kerkimore dhe nxitja e debateve në fushën e studimeve mbi letërsine dhe median. Bëhet fjalë për një qerthull studimor mjaft të gjerë, që ka njohur zhvillim në studimet ndërkombëtare, por që në kontekstin shkencor shqiptar mbetet ende një terren për t’u eksploruar duke perdorur metodologji të reja të imponuara nga shtysa e vazhdueshme e inovacionit.

Gjatë dy ditëve të zhvillimit të saj, krahas studiuesve të medieve, komunikimit dhe letërsisë nga të gjitha universitetet shqiptare në Shqipëri dhe Kosovë, referuan edhe studiueset nga Italia, Silvia Pezzoli, Sheyla Moroni dhe Letizia Materassi. Tematikat studimore dhe çështjet që u diskutuan në këtë konferencë, trajtuan veçoritë e ndërthurjes së ligjërimit gazetaresk me ligjërimin letrar, një tendencë kjo që zhduk vijën ndarëse mes letërsisë dhe gazetarisë, mes fiksionit dhe jo fiksionit, mes informacionit dhe narracionit, për të shkuar drejt problemeve që vërehen në kalimin e tekstit letrar dhe përshtatjen e tij për skenën dhe ekranin, pa harruar edhe ato që lidhen me zhvillimet që ka sjellë për industrinë e librit progresi i vrullshëm i teknologjisë dhe platformave online.

Zhvillohet konferenca shkencore “Letërsia dhe media - një perspektivë krahasuese” Zhvillohet konferenca shkencore “Letërsia dhe media - një perspektivë krahasuese” Zhvillohet konferenca shkencore “Letërsia dhe media - një perspektivë krahasuese” Zhvillohet konferenca shkencore “Letërsia dhe media - një perspektivë krahasuese”