Veprimtari

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Historiku i fakultetit ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Njoftime ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Zhvillohet në Universitetin e Elbasanit "Aleksandër Xhuvani", Konferenca Shkencore Kombëtare "Tradita arsimore e Elbasanit nga mesi i shek.XIX deri në vitet '30 të shek XX"

Konferenca u zhvillua në bashkëpunim me Universitetin e Tiranës, Akademinë e Studimeve Albanologjike, Institutin e Historisë dhe Universitetin Shtetëror të Tetovës. Kjo konferencë, synon evidentimin, zbulimin dhe vlerësimin e traditës arsimore të qytetit të Elbasanit, që i kalon kufijtë e lokales, vlerësimin e kontributeve mbarëkombëtare të personaliteteve të trevës së Elbasanit në fushën e arsimit, të gjuhës e didaktikën shqipe, përfshirjen e studiuesve të njësive të ndryshme shkencore e akademike në këto projekte dhe po aq përfshirjen e studentëve me interesa në kërkimin shkencor.

Konferenca Shkencore Kombëtare "Tradita arsimore e Elbasanit nga mesi i shek.XIX deri në vitet '30 të shek XX"

UE, takim me përkthyesin e Dante Aligheri-t

Ditën e enjte, në datë 23 janar, në ora 12:00, në sallën e re të Teatrit të Universitetit (salla 107), departamenti i gjuhësisë organizoi takimin me zotin Meritan Spahija, i cili ka përkthyer dhe botuar në vitin 2018 veprën "Ferri",

Më shumë

Organizohet në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, Konferenca Shkencore Ndërkombëtare me temë "Kujtesa Kolektive në Letërsi dhe Media"

Në Universitetin e Elbasanit "Aleksandër Xhuvani, u organizua Konferenca Shkencore Ndërkombëtare me temë "Kujtesa Kolektive në Letërsi dhe Media".

Qëllimi i kësaj konference është të paraqesë këndvështrime të reja mbi dilemat tradicionale që lidhen me kujtesa kolektive, veçanërisht në fushën e letërsisë dhe medias. Konferenca është një përpjekje për të promovuar kërkimin shkencor dhe për të adresuar pyetje që lidhen me rëndësinë dhe rolin e letërsisë dhe medias në formësimin e kujtesës kolektive dhe rimodelimin politik, social dhe realitetet kulturore.

Organizohet në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, Konferenca Shkencore Ndërkombëtare me temë "Kujtesa Kolektive në Letërsi dhe Media"