Programet e studimit

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Historiku i fakultetit ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Njoftime ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Programet e Studimit

Departamenti i Gjuhësisë

Programi i studimit Cikli i studimit
Gjuhë shqipe dhe Letërsi Bachelor
Gjuhë shqipe dhe Frënge Bachelor
Gjuhe shqipe dhe rome Bachelor
Sekretar i specializuar dhe administrati Diplome me karakter profesional
Gjuhësi Master i shkencave
Albanologji profili Gjuhësi Doktoraturë

Departamenti i Histori-Gjeografisë

Programi i studimit Cikli i studimit
Histori dhe Gjeografi Bachelor
Histori dhe gjuhë gjermane Bachelor
Gjeografi dhe gjuhë italiane Bachelor
Studime historike Master i shkencave
Studime gjeografike Master i shkencave
Albanologji profili Histori Doktoraturë
Trashëgimi kulturore Master i shkencave

Departamenti i Gjuhëve të Huaja

Programi i studimit Cikli i studimit
Gjuhë angleze Bachelor
Gjuhë gjermane Bachelor
Gjuhë frënge Bachelor
Gjuhë italiane Bachelor
Operator turistik ne Gjuhën gjermane Diplome me karakter profesional

Departamenti i Letërsisë dhe Gazetarisë

Programi i studimit Cikli i studimit
Gazetari Bachelor
Gazetari dhe gjuhë angleze Bachelor
Redaktim Master profesional
Gazetar reporter Master profesional
Gazetari sportive Master profesional
Studime letrare Master i shkencave