Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Historiku i fakultetit ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Njoftime ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Shpallje konkursi për personel ndihmësakademik me kohë të plotë, specialist në laboratorin e medias

Fakulteti i Shkencave Humane, shpall konkurs për personel ndihmësakademik me kohë të plotë, specialist në laboratorin e medias. 

Personeli ndihmësakademik, specialsit në laboratorin e medias, është anëtar i njësisë së laboratorit të medias, pjesë e Fakulteti të Shkencave Humane dhe merret me organizimin e punës në realizimin e detyrave dhe funsksionimin e laboratorit të medias; bashkëpunon me anëtarët e tjerë të njësisë si dhe strukturat përbërëse të Fakultetit në realizimin e procesit mësimor e më gjërë; raporton periodikisht te eprorët.

Shpallje konkursi për personel ndihmësakademik me kohë të plotë, specialist në laboratorin e medias