Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Historiku i fakultetit ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Njoftime ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

LISTA E FITUESVE NË PROGRAMIN E STUDIMIT “DOKTORATË NË ALBANOLOGJI” PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023

Kolegji Doktoral, pas shqyrtimit të dokumentacionit të dosjes përkatëse të secilit aplikant dhe mbi bazën e renditjes së rezultateve të pikëve të grumbulluara pas fazave të konkurrimit (dokumentacion, testim me shkrim dhe intervistë me gojë) për secilin prej tyre, shpall listën e fituesve në programin e studimit “Doktoratë në albanologji” (profili: gjuhësi dhe histori), si më poshtë vijon:

LISTA E FITUESVE NË PROGRAMIN E STUDIMIT “DOKTORATË NË ALBANOLOGJI” PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023