Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Historiku i fakultetit ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Njoftime ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Konferenca ndërkombëtare “KUJTESA KOLEKTIVE NË LETËRSI DHE MEDIA”, 12 maj 2022, International conference “COLLECTIVE MEMORY IN LITERATURE AND MEDIA”, 12 May 2022

Organizuar nga Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, Fakulteti i Shkencave Humane, Departamenti i Letërsi – Gazetari, Elbasan
Organized by University of Elbasan “Aleksandër Xhuvani”, Faculty of Human Sciences, Department of Literature and Journalism, Elbasan
Në bashkëpunim me: Scuola di scienze politiche “Cesare Alfieri”, Università degli studi di Firenze Italia, Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit, Universiteti i Tiranës, Departamenti i Letërsisë, Universiteti i Tiranës, Kolegji AAB, Prishtinë, Kosovë
In collaboration with: Scuola di scienze politiche “Cesare Alfieri”, Università degli studi di Firenze Italia, Department of Journalism and Communication, University of Tirana, Department of Literature, University of Tirana, AAB College, Prishtina, Kosovo

Thirrje për pjesëmarrje në konferencën ndërkombëtare “KUJTESA KOLEKTIVE NË LETËRSI DHE MEDIA”, 12 maj 2022

CALL FOR PAPERS IN THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON “COLLECTIVE MEMORY IN LITERATURE AND MEDIA”, 12 May 2022