Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Historiku i fakultetit ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Njoftime ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Konferenca kombëtare “Tradita arsimore e Elbasanit nga mesi i shek. XIX deri në vitet `30 të shek XX”, 9 SHTATOR 2022

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, Fakulteti i Shkencave Humane, Departamenti i historisë dhe i gjeografisë, Departamenti i gjuhësisë, Qendra e studimeve albanologjike dhe ballkanologjike “Aleks Buda”
Në bashkëpunim me: Universitetin e Tiranës, Akademinë e Studimeve Albanologjike, Institutin e Historisë, Universitetin Shtetëror të Tetovës

Thirrje për pjesëmarrje në konferencën kombëtare "“Tradita arsimore e Elbasanit nga mesi i shek. XIX deri në vitet `30 të shek XX”, 9 SHTATOR 2022