Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Historiku i fakultetit ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Njoftime ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Shpallje konkursi për personel akademik me kohë të plotë asistent lektor

Qendra e Studimeve Albanologjike dhe Ballkanologjike në Fakultetin e Shkencave Humane në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” shpall konkurs për 1 (një) pozicion pune, personel akademik, me kohë të plotë, asistent lektor të orientuar në fushën e kërkimit shkencor dhe të mësimdhënies me përvojë në projekte kërkimore shkencore në fushën e historisë.

Shpallje konkursi për personel akademik me kohë të plotë asistent lektor