Historiku i fakultetit

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Historiku i fakultetit ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Njoftime ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Historiku i fakultetit

Ky fakultet është njësia me traditën më të gjatë në këtë institucion. Që më hapjen e Institutit të Lartë Pedagogjik, më 1971, katedra e gjuhë-letërsisë ishte pjesë e njësisë së arsimit të lartë. Ky fakultet përmban programe studimi me ndikim shoqëror dhe është një faktor në tregun e punës dhe në kulturën jo vetëm të qytetit, por dhe më gjerë. Në vitin 1971 në ILP “A.Xhuvani” filluan studimet në dy degë: gjuhë-letërsi dhe matematikë-fizikë. Në vitin e parë të degës gjuhë-letërsi kishte vetëm një grup prej jo më shumë se 25 studentësh.

Ky fakultet është njësia me traditën më të gjatë në këtë institucion. Që më hapjen e Institutit të Lartë Pedagogjik, më 1971, katedra e gjuhë-letërsisë ishte pjesë e njësisë së arsimit të lartë. Ky fakultet përmban programe studimi me ndikim shoqëror dhe është një faktor në tregun e punës dhe në kulturën jo vetëm të qytetit, por dhe më gjerë. Në vitin 1971 në ILP “A.Xhuvani” filluan studimet në dy degë: gjuhë-letërsi dhe matematikë-fizikë. Në vitin e parë të degës gjuhë-letërsi kishte vetëm një grup prej jo më shumë se 25 studentësh.

Fakulteti sot Aktualisht Fakulteti i Shkencave Humane ka në përbërjen e tij departamentet e gjuhësisë, të letërsi dhe gazetarisë, histori –gjeografisë, gjuhëve të huaja dhe Qendrën e Studimeve Albanologjike dhe Ballkanologjike "Aleks Buda".

 

Dekan i Fakultetit të Shkencave Humane është Dr. Ardian Lami

Zëvendësdekane e Fakultetit Dr. Aurela Basha

Përgjegjës i Departamentit të Gjuhësisë Prof. as. dr. Teuta Toska.

Përgjegjës i Departamentit të Letërsisë dhe Gazetarisë Dr. Nirvana Meça.

Përgjegjës i Departamentit të Historisë dhe Gjeografisë Prof. as. dr. Rudina Mita.

Përgjegjës i Departamentit të Gjuhëve të Huaja Dr. Fatos Gjata.