Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti ekonomik, Historiku i fakultetit ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti ekonomik, Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti ekonomik, Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti ekonomik, Njoftime ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti ekonomik, Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Shpallje konkursi për personel ndihmësakademik me kohë të plotë, sekretar mësimor

Fakulteti Ekonomik, shpall konkurs për personel ndihmësakademik me kohë të plotë, sekretar mësimor.

Personeli ndihmësakademik, sekretar mësimor, është pjesë e sekretarisë mësimore të Fakultetit Ekonomik. Sekretari mësimor, ka përgjegjësi për hedhjen, administrimin arkivimin dhe ruajtjen e të dhënave mësimore të studentëve dhe të procesit mësimor, veçanërisht ka përgjegjësi për plotësimin e rregjistrit bazë të studentëve.

Shpallje konkursi për personel ndihmësakademik me kohë të plotë, sekretar mësimor