Njësitë përbërëse

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti ekonomik, Historiku i fakultetit ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti ekonomik, Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti ekonomik, Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti ekonomik, Njoftime ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti ekonomik, Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Njësitë përbërëse


 • Rezarta Tahiraj
 • Prof.as.dr
 • Fakulteti ekonomik
 • Qendra Kërkimore Shkencore për Kërkime dhe Zhvillime në Drejtësi dhe Ekonomi
 • Anxhelina Zhidro
 • Dr.
 • Fakulteti ekonomik
 • Qendra Kërkimore Shkencore për Kërkime dhe Zhvillime në Drejtësi dhe Ekonomi
 • Shiko CV
 • Aida Saraçi
 • Dr.
 • Fakulteti ekonomik
 • Qendra Kërkimore Shkencore për Kërkime dhe Zhvillime në Drejtësi dhe Ekonomi
 • Megi Marku
 • Dr.
 • Fakulteti ekonomik
 • Qendra Kërkimore Shkencore për Kërkime dhe Zhvillime në Drejtësi dhe Ekonomi
 • Evangjeli Xhuvani
 • Msc.
 • Fakulteti ekonomik
 • Qendra Kërkimore Shkencore për Kërkime dhe Zhvillime në Drejtësi dhe Ekonomi
 • Diamanta Vito
 • Msc.
 • Fakulteti ekonomik
 • Qendra Kërkimore Shkencore për Kërkime dhe Zhvillime në Drejtësi dhe Ekonomi
 • Arnold Biçoku
 • Msc.
 • Fakulteti ekonomik
 • Qendra Kërkimore Shkencore për Kërkime dhe Zhvillime në Drejtësi dhe Ekonomi
 • Shiko CV