Historiku i fakultetit

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti ekonomik, Historiku i fakultetit ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti ekonomik, Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti ekonomik, Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti ekonomik, Njoftime ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti ekonomik, Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Historiku i fakultetit

Dekan i Fakultetit Prof. as. dr. Imelda Sejdini.

Zv/ Dekan Dr. Albana Madhi.

Zv/ Dekan Prof. as. dr. Alketa Vangjeli.

Përgjegjës i Departamentit të Administrim-Biznesit Prof. as. dr. Gjergji Shqau.

Përgjegjës i Departamentit të Marketingut dhe Inxhinierisë Prof. as. dr. Shpëtim Çerri.

Përgjegjës i Departamentit të Financë Kontabilitetit Dr. Ardita Todri.

Përgjegjës i Departamenti të Ekonomiksit Dr. Jonida Biçoku.

Përgjegjës i Departamentit të së Drejtës Prof. as. dr. Arbër Gjeta.

Përgjegjës i Qendrës Kërkimore Shkencore për Kërkime dhe Zhvillime në Drejtësi dhe Ekonomi Prof. as. dr. Rezarta Tahiraj.