Projekte ku UE është pjesë

Universiteti i Elbasanit Aleksander Xhuvani , Projekte ku UE eshte pjese, Uniel

Projekte ku UE është pjesë

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksander Xhuvani , Erasmus + Mobilitete , Uniel

Erasmus + Mobilitete

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksander Xhuvani , UE Journal , Uniel

UE Journal

Me shume

E-Viva Project

Enhancing and Validating service related competences in Versatile learning environments in Western Balkan Universities tie-VIVA) is an Erasmus+ Capacity Building in Higher Education project, led by European University of Tirana,

e-VIVA – UET

Më shumë