Projekte ku UE është pjesë

Universiteti i Elbasanit Aleksander Xhuvani , Projekte ku UE eshte pjese, Uniel

Projekte ku UE është pjesë

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksander Xhuvani , Erasmus + Mobilitete , Uniel

Erasmus + Mobilitete

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksander Xhuvani , UE Journal , Uniel

UE Journal

Me shume

Projekti TEMPUS nr. 544362

Titulli i projektit: Sport Professions – Education, Employment, Development in the Balkan Region.

Edukimi profesional në sport- zhvillimi në rajonin e Ballkanit”. (2013-2016)

Më shumë

Projekt

Informacione mbi zhvillimin dhe implementimin e Projektit Tempus “Enhancing Albanian system of quality assurance in higher education: Application of the process and outcome based methodology- ENCHASE-Tempus-JPCR-544302-2013-DE”.

Më shumë

Projekti CEEPUS II

Titulli i projektit: Metodat aktive në mësimdhënien e matematikës

Ky projekt ka si qëllim shkëmbimin e përvojave në mësimdhënien e matematikës, nëpërmjet shkëmbimit të profesorëve të ndryshëm të analizës matematike

Më shumë