Bashkëpunime kombëtare

Universiteti i Elbasanit Aleksander Xhuvani , Bashkëpunime Kombëtare, Uniel

Bashkëpunime Kombëtare

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksander Xhuvani , Bashkëpunime Ndërkombëtare, Uniel

Bashkëpunime Ndërkombëtare

Me shume

Marrëveshje dhe Memorandume

v CO-OPERATION AGREEMENT between Academic Spin Off 'Polyphena srl' and University of Elbasan 'Aleksandër Xhuvani'

v Marrëveshje Bashkëpunimi Kulturor dhe Shkencor ndërmjet Universitetit të Elbasanit 'Aleksandër Xhuvani' dhe Universitetit të Strugës

v Marrëveshje Bashkëpunimi Kulturor ndërmjet Universitetit të Lublinit 'John Paul II' dhe Universitetit të Elbasanit ' Aleksandër Xhuvani' 

v Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Elbasani 'Aleksandër Xhuvani' dhe Bashkisë Elbasan 

v Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Elbasani 'Aleksandër Xhuvani' dhe Zurich University of Teacher Education'

v Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Elbasanit 'Aleksandër Xhuvani' dhe International School Project  

v Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Elbasanit 'Aleksandër Xhuvani' dhe Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor 

v Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Elbasanit 'Aleksandër Xhuvani' dhe Travelbest Srl, Bari 

v Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Elbasanit 'Aleksandër Xhuvani' dhe Universitetit St. Cyril dhe St.Methodius, Veliko Tarnovo, Republika e Bullgarisë

v Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Elbasanit 'Aleksandër Xhuvani' dhe Universitetit të Firenzes 

v Marrëveshje ndërmjet Universitetit të Elbasani 'Aleksandër Xhuvani', Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike dhe Qendrës Spitalore 'Dr. Xhaferr Kongoli', Elbasan 

v Memorandum Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Elbasani 'Aleksandër Xhuvani' dhe Qendra Gratë në Shërbimin Publik

v Memorandum Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Elbasanit 'Aleksandër Xhuvani' dhe Autoritetit të Konkurrencës

v Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet Universitetit të Elbasanit 'Aleksandër Xhuvani' dhe Unione Italiana Sport per Tuttti

v Memorandum ndërmjet Universitetit të Elbasani 'Aleksandër Xhuvani' dhe Universitetit Oviedo, Spanjë

v Protokoll bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Elbasanit 'Aleksandër Xhuvani' dhe Qendrës së Testimit S.T.A

v Shtojca ndërmjet Universitetit të Elbasanit Aleksandër Xhuvani dhe South-West University Neofit Rilski, Blagoevgrad, Bullgari

v Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet Universitetit të Elbasanit Aleksandër Xhuvani dhe Universitetit të Trakia, Stara Zagora, Bullgari

v Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet Universitetit të Elbasanit Aleksandër Xhuvani dhe Universitetit Nënë Tereza, Shkup

v Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet Universitetit të Elbasanit Aleksandër Xhuvani dhe D.A Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bullgari

v Memorandum Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Elbasanit Aleksandër Xhuvani dhe Administratën Rajonale të Zonave të Mbrojtura, Elbasan

v Marrëveshje Trepalëshe (TIP) Për Zbatimin e Programeve për Nxitjen e Punësimit

v Marrëveshje Transferimi Nr.2 ndërmjet USAID, JFA dhe Universitetit të Elbasanit Aleksandër Xhuvani

v Marrëveshje Transferimi Nr.1 ndërmjet USAID, JFA dhe Universitetit të Elbasanit Aleksandër Xhuvani

v Marrëveshje ndërmjet Universitetit të Elbasanit Aleksandër Xhuvani dhe Universitetit të Aldo Moro, Bari, Itali

v Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Elbasanit Aleksandër Xhuvani dhe Zyrës Vendore të Arsimit Parauniversitar, Elbasan

v Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Elbasanit Aleksandër Xhuvani dhe Valga County Vocational Training Centre

v Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Elbasanit Aleksandër Xhuvani dhe Universitetit Fan S. Noli

v Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Elbasanit Aleksandër Xhuvani dhe Spitali Psikiatrik Sadik Dinçi Elbasan

v Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Elbasanit Aleksandër Xhuvani dhe International Institute for Culture Diplomacy

v Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Elbasanit Aleksandër Xhuvani dhe Halimi Foundation Institute

v Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Elbasanit Aleksandër Xhuvani dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave

v Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Elbasanit Aleksandër Xhuvani dhe Bordin Këshillimor të Biznesit në UE

v Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Elbasanit Aleksandër Xhuvani dhe Akademisë Shqiptare të Arteve dhe Shkencave

v Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Elbasanit Aleksandër Xhuvani dhe Agjencisë së Zbatimit të RMV-së (Gjuhës së Republikës së Maqedonisë së Veriut)

v Marrëveshje Bashkëpunimi 2 ndërmjet Universitetit të Elbasanit Aleksandër Xhuvani dhe Albanian American Development Foundation

v Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" dhe Institutit Konfuci

v Memorandum mirëkuptimi ndëmjet Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" dhe projektit "Aftësi për punë"

v Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" dhe Kryqit të Kuq Shqiptar

v Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" dhe Universitetit të Mjekësisë Tiranë

v Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" dhe Autoritetit të Mbikqyrjes Financiare

v Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" dhe Universitetit Europian të Tiranës

v Memorandum Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" dhe Protic Innovation Center

v Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" dhe Drejtorisë Arsimore Rajonale Elbasan

v Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" dhe Drejtorisë Rajonale të Shëndetit Elbasan

v Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Kuvendit të Shqipërisë dhe Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"

v Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" dhe Zyrës së Shërbimit të Provës Elbasan

v Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" dhe Universitetit të Sporteve të Tiranës

v Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" dhe Universitetit "Fan S. Noli"

v Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" dhe Albanian University

v Akt-Marrëveshje ndërmjet Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" dhe Drejtorisë Rajonale të Kulturës Kombëtare Durrës

v Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" dhe "Save the Children"

v Memorandum Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" dhe Qendrës Shqiptare për Gazetari Cilësore

v Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" dhe Universitetit të Tiranës

v Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" dhe Akademisë së Studimeve Albanologjike

v Memorandum Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" dhe Shoqërise "Elite Travel Group"

v Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" dhe Universitetit "Marin Barleti"

v Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" dhe Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi

v Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" dhe Universitetit "Kadri Zeka"

v Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" dhe Kolegjit Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë" (CIT)

v Marrëveshje Bashkëpunimi ndëmjet Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" dhe Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan

v Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan

v Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" dhe Albanian American Development Foundation

v Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" dhe Universitetit "Ismail Qemali" të Vlorës

v Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" dhe "New York University" Tiranë

v Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" dhe Universitetit të Arteve Tiranë

v Raportimi i marrëveshjeve për U-transparenca