Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Zhvillohet trajnimi për Klubin e Debatit në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”.

U zhvillua në Universiteti e Elbasanit trajnimi i parë në zbatim të programit “Debating Economics”.

Ky program realizohet në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit mes UE dhe Junior Achievement Albania, i financuar nga Fondi Amerikan i Zhvillimit.

Programi synon edukimin e kulturës së debatit tek studentët, duke praktikuar aftësitë e mendimit kritik, hulumtumit, përgatitjes dhe prezantimit të argumenteve për zgjidhjen kreative të problemeve lidhur me ekonominë.

Trajnimi i sotëm, kishte në fokus formatin dhe rregullat e përgjithshme të debatit parlamentar, ndërtimin e skuadrave të debatit parlamentar, rolin e përgjegjësitë e debatuesit si dhe një seancë këshillimi për një debatim sa më të mirë.

Zhvillohet trajnimi për Klubin e Debatit në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, Uniel Zhvillohet trajnimi për Klubin e Debatit në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, Uniel Zhvillohet trajnimi për Klubin e Debatit në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, Uniel Zhvillohet trajnimi për Klubin e Debatit në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, Uniel Zhvillohet trajnimi për Klubin e Debatit në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, Uniel Zhvillohet trajnimi për Klubin e Debatit në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, Uniel