Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Sesion informimi në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, në bashkëpunim me Partners Albania

Partners Albania në bashkëpunim me Universitetin e Elbasanit "Aleksandër Xhuvani", organizoi sesionin e informimit mbi Thirrjen e Parë për Aplikime, të projektit "Challenge Fund".

Objektivi i këtij projekti është të ofrojë mbështetje financiare dhe teknike për rreth 50 startup-e dhe ndërmarrje mikro, të vogla dhe të mesme shqiptare me zgjidhje inovative në faza të ndryshme të zhvillimit të tyre, përmes skemave konkurruese të mbështetjes, rrjetëzimit dhe ekspozimit në tregjet kombëtare dhe ndërkombëtare.

Për të aplikuar klikoni linkun: https://challengefund.euforinnovation.al/apply/

Sesion informimi në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, në bashkëpunim me Partners Albania