Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” në workshopin e organizuar nga TAEIX dhe Bashkia Elbasan

Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani", mori pjesë në Workshop-in me temë "Transformimi i Neutralitetit Klimatik në Ballkanin Perëndimor", organizuar nga TAIEX dhe Bashkia Elbasan, me pjesëmarrjen e ekspertëve të ndryshëm nga Bashkimi Europian."

Në këtë workshop Universiteti i Elbasanit, ishte pjesë e panelit "Perspektivat e veprimit për klimën urbane: njohuri nga studiues dhe praktikues.

Ky workshop shërben për të mbështetur shkëmbimin e zgjidhjeve të zbatimit, qeverisjes dhe financimit për të arritur neutralitetin klimatik të qyteteve.

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” në workshopin e organizuar nga TAEIX dhe Bashkia Elbasan