Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Takim në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike në kuadër të Tetorit Rozë

Në kuadër të aktiviteteve të ndërmarra gjatë muajit tetor , nën moton #TetoriRozë i shndërruar tashmë në një muaj vetëdijësimi mbi Kancerin e Gjirit dhe rritjen e ndërgjegjësimit për shtimin e masave për zbulimin e hershëm të tij, Universiteti i Elbasanit në bashkëpunim me Institutin Parlamentar, përmes Shërbimit të Edukimit Qytetar, zhvilloi në ambientet e Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike një aktivitet me pjesëmarrjen e studentëve, personelit akademik si edhe të deputeteve të Kuvendit të Shqipërisë Znj. Desantila Tahiraj dhe Znj. Zheni Gjergji.

Në kumtesat e tyre, zëvëndësrektorja e universitetit Prof.as.dr. Elvira Fetahu, Znj.Tahiraj dhe Znj. Gjergji, diskutuan me të pranishmit një spektër të gjerë tematikash, duke u ndalur edhe në mesazhe sensibilizuese vetëdijësimi si individë dhe si shoqëri.

Takim në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike në kuadër të Tetorit Rozë