Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Organizohet Workshopi me temë “Procesi i integrimit europian në Shqipëri – mundësitë për përfshirje të shoqërisë civile në procesin e negociatave për arsimin, shkencën dhe rininë”

Në Universitetin e Elbasanit "Aleksandër Xhuvani", u zhvillua workshopi me temë "Procesi i integrimit europian në Shqipëri – mundësitë për përfshirje të shoqërisë civile në procesin e negociatave për arsimin, shkencën dhe rininë"

Aktiviteti pati si fokus kryesor mundësitë për përfshirje të shoqërisë civile, studentëve, personelit akademik, që mbulojnë fusha të demokracisë, rinisë, arsimit dhe kërkimit shkencor, apo edhe bashkëpunimit rajonal sa i përket procesit të negociatave dhe informimit e konsultimit mbi kapitujt 25 (Shkenca dhe Kërkimi Shkencor) dhe 26 (Arsimi dhe Kultura) të Acquis së BE.

Organizohet Workshopi me temë “Procesi i integrimit europian në Shqipëri – mundësitë për përfshirje të shoqërisë civile në procesin e negociatave për arsimin, shkencën dhe rininë”