Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Prezantimi i Bursave Chevening në Universitetin e Elbasanit

Në Universitetin e Elbasanit "Aleksandër Xhuvani", u zhvillua prezantimi i programit ndërkombëtar i bursave Chevening, ofruar nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar. Studentët e UE-së u informuan nga përfaqësuesja e Programit Chevening mbi mundësitë dhe avantazhet që ofron ky program, si edhe kriteret e mënyrën për të aplikuar.

Për më shumë informacion:

https://www.chevening.org/scholarships/?fbclid=IwAR3qoXUKD76or1wGu1PSFVK-G-zqURSGfNPTcYG3skxKS5Ry2LhmolUPIbY

Prezantimi i Bursave Chevening në Universitetin e Elbasanit