Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, u zhvilluan “Ditët e Informimit” nga Zyra e Marrëdhenieve me Jashtë, në kuadër të mobiliteteve studentore Erasmus+

Zyra e Marrëdhënieve me Jashtë në Universitetin e Elbasanit  përfundoi me sukses "Ditët e Informimit", duke ofruar informacione për mundësitë e mobiliteteve te studentëve në kuadër të programit Erasmus+

Përgjatë këtyre ditëve, studentët e fakulteteve të universitetit, u informuan mbi avantazhet dhe përfitimet e të studiuarit në vende të ndryshme të Evropës e më gjerë. Ato u njohën me procedurat e aplikimit , kritereve dhe kërkesave për të qenë pjesë e programit Erasmus+ .

Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani", prej vitesh përmes programit Erasmus +, u ofron studentëve mundësinë për të studiuar në universitetet partnere, për të përfituar nga pervoja akademike dhe ndërkulturore si edhe për t'u zhvilluar në nivel personal dhe profesional.

Në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, u zhvilluan “Ditët e Informimit” nga Zyra e Marrëdhenieve me Jashtë, në kuadër të mobiliteteve studentore Erasmus+